skpandey  Archit Tapr

  Dr. Amol1 

 Peeyush Pandey 225x300
          Dr. S.K Pandey
       Dr. Archit Tapar        Dr. Amol Singh      Dr. Peeyush Pandey
 RSY  Pavitra  venkatesh     David Hassan
         Dr. R.S Yadav        Dr. Pavitra Mishra   Dr. Venkatesh Murthy        Dr.David Hassan
Kannan  Manas Tripathi  ritu  goldman michael
  Dr.Kannan Pugazhendi       Dr.Manas Tripathi          Dr.Ritu Yadav    Dr.Michael Goldman
 Amandeep Dhir

  dk banwet

sp singh   nikhil jha
      Dr.Amandeep Dhir     Dr.D. K. Banwet         Dr.S. P. Singh           Mr.Nikhil Jha
Archana Patro1 Girish Ramchandani

Daryll Wilson

gs chauhan
         Dr.Archana Patro   Dr.Girish Ramchandani           Dr.Darryl Wilson          Dr.G. S. Chauhan
 JohnLyle  souvik hnaha Rojers1 233x300 kg
            Dr.John Lyle          Dr.Souvik Naha     Dr.Rojers P Joseph         Dr.Koustab Ghosh